21. 1. 2020  0:04 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Miroslava Sojková
Identifikačné číslo: 86806
Univerzitný e-mail: xsojkovam [at] stuba.sk
 
2908T09  biochémia a biomedicínske technológie I-BBT
FCHPT I-BBT den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 1. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 39

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Autor: Bc. Miroslava Sojková
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Oponent:RNDr. Miroslav Barančík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Latrofilín-1 - nový biomarker leukemických buniek a jeho impakt na medicínske biotechnólogie
Abstrakt:Akútna myeloidná leukémia (AML) je onkologické ochorenie, ktorého liečbu komplikuje vznik tzv. viacliekovej rezistencie (MDR). Kvôli tomu sa leukemické bunky stávajú necitlivé voči viacerým podávaným liečivám. Jedným z hlavných mechanizmov rozvoja MDR je nadexpresia P glykoproteínu (P-gp), ktorý patrí do skupiny ABC transportérov. Nedávno sme zistili, že expresia nového potenciálneho biomarkeru AML – latrofilínu-1 (LPHN1) je stíšená v P-gp pozitívnych bunkových sublíniách v porovnaní s ich senzitívnymi variantmi. LPHN1 zrejme reguluje produkciu a vylučovanie proteínov Tim-3 a galektínu-9 (Gal-9), ktoré sú zapojené do dráh úniku leukemických buniek pred imunitným systémom. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo sledovať expresiu Tim-3 a Gal-9 v senzitívnych bunkových líniách (SKM-1 a MOLM-13) a rezistentných bunkových sublíniách (SKM-1/VCR a MOLM-13/VCR) akútnej myeloidnej leukémie. Zistili sme, že v senzitívnych líniách dochádza k expresii génu HAVCR2 kódujúceho Tim-3, avšak v oboch rezistentných sublíniách, v ktorých je nadexprimovaný P-gp, dochádza k expresii tohto génu vo zvýšenej miere. Expresia Tim-3 na proteínovej úrovni taktiež stúpa v rezistentných sublíniách. Pri expresii génu LGALS9, ktorý kóduje Gal-9, sme zistili, že v senzitívnych líniách dochádza k jeho expresii, avšak v oboch rezistentných sublíniách dochádza ku zníženiu expresie tohto génu. Expresia Gal-9 na proteínovej úrovni taktiež klesá v rezistentných sublíniách.
Kľúčové slová:akútna myeloidná leukémia, galektín-9, latrofilín-1, P-glykoproteín, Tim-3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene