6. 7. 2020  4:18 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Učebne


Vyberte si, prosím, budovu vo vybranom areáli. Výber urobte kliknutím na ikonu v stĺpci Výber budovy.

Areál: Trnava - J.Bottu, Botanická

Označenie budovy
Názov
Podrobnosti
Počet učební
Výber budovy
MTF-CEMTF-Centrum excelentnosti
1
MTF-ĽL
MTF-pavilón ĽL-Bottova3
MTF-NC
MTF-Nanocentrum-Bottova
6
MTF-TMTF-pavilón T-Bottova32
MTF-ŤLMTF-pavilón ŤL- Botanická
22
MTF-T02
MTF-pavilón T02-Bottova
39