17. 10. 2019  4:29 Hedviga
Akademický informační systém

Brožura publikační činnosti


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Dekanát FEI STU
Ústav robotiky a kybernetiky
Dekanát
Technologický inštitút športu
Oddelenie telesnej výchovy
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav elektrotechniky
Ústav automobilovej mechatroniky
Projektové stredisko
Ústav informatiky a matematiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií