3. 7. 2020  16:06 Miloslav
Akademický informačný systém

Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

Pracovisko
Zvoliť
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Dekanát FEI STU
Ústav robotiky a kybernetiky
Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou
Sekretariát tajomníka
Technologický inštitút športu
Oddelenie telesnej výchovy
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav elektrotechniky
Ústav automobilovej mechatroniky
Oddelenie pre vedu a výskum
Ústav informatiky a matematiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií