21. 9. 2019  15:41 Matúš
Akademický informačný systém

Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Dekanát FEI STU
Ústav robotiky a kybernetiky
Dekanát
Technologický inštitút športu
Oddelenie telesnej výchovy
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav elektrotechniky
Ústav automobilovej mechatroniky
Projektové stredisko
Ústav informatiky a matematiky
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií