30. 5. 2020  15:16 Ferdinand
Akademický informačný systém

Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav analytickej chémie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Ústav biotechnológie
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Oddelenie anorganických materiálov
Oddelenie anorganickej technológie
Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Oddelenie matematiky
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie organickej chémie
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Oddelenie jazykov
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Dekanát
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Slovenská chemická knižnica
Ústav potravinárstva a výživy
Oddelenie potravinárskej technológie
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Centrálne laboratóriá FCHPT
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Projektové stredisko