23. 11. 2019  2:38 Klement
Akademický informační systém

Brožura publikační činnosti


Tato aplikace slouží k tisku brožury publikační činnosti pro zvolené pracoviště.

PracovištěZvolit
Fakulta architektúry
Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Oddelenie pre vedu a výskum
Dekanát
Kabinet jazykov
Ústav architektúry obytných budov
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav interiéru a výstavníctva
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Ústav architektúry občianskych budov
Ústav dizajnu
Kabinet výtvarnej tvorby
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií