23. 10. 2019  22:34 Alojza
Akademický informačný systém

Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Fakulta architektúry
Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Oddelenie pre vedu a výskum
Dekanát
Kabinet jazykov
Ústav architektúry obytných budov
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Ústav interiéru a výstavníctva
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Ústav architektúry občianskych budov
Ústav dizajnu
Kabinet výtvarnej tvorby
Ústav výtvarnej tvorby a multimédií