14. 10. 2019  23:55 Boris
Akademický informačný systém

Brožúra publikačnej činnosti


Táto aplikácia slúži na tlač brožúry publikačnej činnosti pre vybrané pracovisko.

PracoviskoZvoliť
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ústav materiálov
Ústav výrobných technológií
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Ústav integrovanej bezpečnosti
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Ústav výskumu progresívnych technológií
Katedra zvárania a spájania materiálov
Katedra tvárnenia kovov a plastov
Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Katedra bezpečnostného inžinierstva
Katedra požiarneho inžinierstva
Katedra environmentálneho inžinierstva
Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
Odbor poznatkového manažmentu
Tajomník
Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
Oddelenie Public Relation
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
Katedra výrobných zariadení a systémov
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov