3. 6. 2020  14:51 Karolína
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
SvF
|
|
||FA
|
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 

 
 

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:+421 252 967 027
 
 
Děkan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajemník:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
Pracoviště
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Děkan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajemník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
 
 
  

Fakulta architektúry
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
  
Děkan:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajemnice:
Ing. Anna Karácsonyová
 
 

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:
dekanat@mtf.stuba.sk
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
  
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Alica Tibenská