6. 6. 2020  4:40 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU
|
|SjF
|
||FA|MTF
|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
Ing. Dušan Faktor, PhD.
  
 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:http://www.fei.stuba.sk
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Děkan:
Tajemník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
 
 

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:valeria.torokova@stuba.sk
Telefon:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat

 
 

Fakulta architektúry
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefon:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Ľubica Palatinusová
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Kontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat