6. 6. 2020  14:02 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
SjF
|
|
|FA
|
MTF|FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Učebne
Informácie o univerzite
Záverečné prácePrehľad vypísaných témUčebne

  

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
http://www.svf.stuba.sk
Telefón:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
  
Dekan:
Tajomník:Ing. Tomáš Šatura
  
 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
  
Dekan:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Gabriela Kuzmová
 
 

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:http://www.fei.stuba.sk
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Dekan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajomník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská
 
 
  

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
Tajomníčka: