22. 10. 2020  12:36 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
SvF
|
SjF
|
FEI
|
FCHPT
|
FAD|MTF|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 
 
 

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
http://www.svf.stuba.sk
Telefón:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy

 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
  
Dekan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
  
Pracoviská
ZamestnanciOrgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
ZamestnanciOrgányTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Študijné programy

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta architektúry a dizajnu
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
http://www.fa.stuba.sk
Telefón:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajomníčka:Ing. Anna Karácsonyová
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
OrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
  
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
Tajomníčka: