12. 7. 2020  9:02 Nina
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Skratka
Názov
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
REKRektorát a ostatné univerzitné pracoviská STU
 
VUS
Vysokoškolský umelecký súbor Technik
 
 
 
 
CAŠ
Centrum akademického športu
 
 
  
ÚZ ŠDaJ
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU
 
  
 
UZGaÚčelové zariadenie Gabčíkovo