16. 10. 2019  14:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OACh|OAT|OAM

042190     Oddelenie anorganickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kach
Telefón: +421 259 325 622Fax: +421 257 294 537E-mail: marian.koman@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


042120     Oddelenie anorganickej technológie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kant
Telefón: +421 259 325 523Fax: +421 259 325 560E-mail: vladimir.danielik@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


042110     Oddelenie anorganických materiálov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-anorganickej-chemie-technologie-a-materialov/oddelenie-keramiky-skla-a-cementu.html?page_id=1797
Telefón: +421 259 325 545, +421 259 325 547Fax: +421 259 325 415E-mail: marian.janek@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém