24. 10. 2019  3:33 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav biochémie a mikrobiológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

043000     Ústav biochémie a mikrobiológie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1708
Telefón: +421 259 325 514Fax: +421 252 493 198E-mail: ludovit.varecka@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém