8. 8. 2020  10:24 Oskar
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav biochémie a mikrobiológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.