1. 6. 2020  18:59 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav biotechnológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.