22. 10. 2019  11:15 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OFCh|OChF

045210     Oddelenie fyzikálnej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kfch
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: peter.simon@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


045280     Oddelenie chemickej fyziky
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kchf
Telefón: +421 252 963 420, +421 259 325 687Fax: +421 252 493 198E-mail: viliam.laurinc@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém