5. 6. 2020  6:19 Laura
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.