25. 10. 2020  4:15 Aurel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OEI
|
OChBI

046230     Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Telefón: +421 259 325 250Fax: -- neuvedené --E-mail: milan.polakovic@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --