17. 10. 2019  5:19 Hedviga
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

046000     Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1705
Telefón: +421 259 325 250Fax: -- neuvedené --E-mail: milan.polakovic@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém