1. 6. 2020  22:05 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|OM

047220     Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Web: http://www.kirp.chtf.stuba.sk
Telefón: +421 252 495 269, +421 259 325 366
Fax: +421 252 496 469
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --