16. 10. 2019  13:50 Vladimíra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OIaRP|OM

047220     Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Web: http://www.kirp.chtf.stuba.sk
Telefón: +421 252 495 269, +421 259 325 366Fax: +421 252 496 469E-mail: office@kirp.chtf.stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


047270     Oddelenie matematiky
Web: https://www.uiam.sk/index.php?menu=2&page_id=10
Telefón: +421 252 495 177, +421 259 325 296Fax: +421 252 495 177E-mail: monika.cepekova@stuba.sk
Vedúci: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém