18. 10. 2019  13:50 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

047000     Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1702
Telefón: +421 252 495 269, +421 259 325 366Fax: +421 252 496 469E-mail: office@kirp.chtf.stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém