20. 6. 2019  21:59 Valéria
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

047000     Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1702
Telefón: +421 252 495 269, +421 259 325 366Fax: +421 252 496 469E-mail: office@kirp.chtf.stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém