15. 10. 2019  10:56 Terézia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OOCh|OOTKaR

048140     Oddelenie organickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/koch
Telefón: +421 252 495 410, +421 259 325 160Fax: +421 252 968 560E-mail: stefan.marchalin@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


048130     Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kot
Telefón: +421 259 325 389Fax: +421 252 493 198E-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém