15. 10. 2019  4:07 Terézia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav prírodných a syntetických polymérov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

ODCP|OPKV|OPAF|OSP-DP

049380     Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kdcp
Telefón: +421 259 325 215, +421 903 250 915Fax: -- neuvedené --E-mail: svetozar.katuscak@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


049370     Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kpk
Telefón: +421 259 325 446Fax: -- neuvedené --E-mail: ivan.hudec@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


049160     Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kpaf
Telefón: +421 252 495 276, +421 259 325 224Fax: -- neuvedené --E-mail: michal.ceppan@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém