19. 11. 2019  3:28 Alžbeta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav prírodných a syntetických polymérov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

049000     Ústav prírodných a syntetických polymérov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1703
Telefón: +421 252 923 011Fax: +421 259 325 319E-mail: dusan.bakos@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém