30. 10. 2020  3:34 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Stavebná fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
Dek
|
|
|
|
KERS|KFYZ
|
KGZA|
|
KGTE
|
KHUV
KHTE|||KKDK|||KMTI|
|
|
KTES|
|
KZEI
|
||
|
ÚAC|

010630     Centrálne laboratóriá Svf
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010900     Dekanát
Telefón: +421 232 888 006, +421 232 888 472Fax: +421 252 967 027
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Tomáš Šatura
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010950     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 232 888 294Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Želmíra Mihalíková
Sekretariát: -- neuvedené --


          010916     Mzdové oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


          010915     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
Publikácie


          
010940     Oddelenie prevádzky
Telefón: +421 232 888 481
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
010907     Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


                    
010906     Referát pre styk s verejnosťou
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    010904     Referát pre VVČ
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
010930     Referát projektov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
010905     Referát zahraničnej činnosti
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefón: +421 232 888 500Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010910     Registratúra
Telefón: +421 232 888 467
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci


          
010901     Sekretariát dekana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
010911     Študijné oddelenie
Radlinského 11, 81005 Bratislava
Web: www.svf.stuba.sk
Telefón: +421 232 888 466, +421 232 888 483
Fax: +421 252 967 027E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Antónia Laščeková
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010902     Tajomník fakulty
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


010310     Katedra architektúry
Telefón: +421 232 888 545Fax: +421 252 961 448E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010110     Katedra betónových konštrukcií a mostov
Telefón: +421 252 494 275
Fax: +421 252 926 213E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
010111     Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK
Telefón: +421 243 336 100Fax: +421 243 336 100E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010120     Katedra dopravných stavieb
Telefón: +421 232 888 707
Fax: +421 252 925 375
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

          010121     Odd. dopravných stavieb - lab. CVV
Telefón: +421 243 421 621
Fax: +421 243 422 451
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010230     Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefón: +421 232 888 248
Fax: +421 252 961 616
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010240     Katedra fyziky
Telefón: +421 232 888 488
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyPublikácieZáverečné práce


010130     Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 81005 Bratislava - blok B, 6.poschodie
Telefón: +421 232 888 533
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


010140     Katedra geodézie
Telefón: +421 232 888 689Fax: +421 252 494 334
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


010150     Katedra geotechniky
Telefón: +421 232 888 284Fax: +421 252 925 642E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácie


010350     Katedra humanitných vied
Telefón: +421 232 888 215
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


010170     Katedra hydrotechniky
Telefón: +421 232 888 565
Fax: +421 259 274 619
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010330     Katedra jazykov
Telefón: +421 232 888 262Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefón: +421 232 888 642
Fax: +421 252 920 482
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010190     Katedra kovových a drevených konštrukcií
Telefón: +421 232 888 377
Fax: +421 252 494 116
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefón: +421 232 888 352
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefón: +421 232 888 315
Fax: +421 252 961 477E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010260     Katedra materiálového inžinierstva
Telefón: +421 232 888 681
Fax: +421 252 494 357
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


010250     Katedra stavebnej mechaniky
Telefón: +421 232 888 690
Fax: +421 252 494 332
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


010290     Katedra technických zariadení budov
Telefón: +421 232 888 711
Fax: +421 252 961 137
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


010270     Katedra technológie stavieb
Telefón: +421 232 888 560
Fax: +421 252 968 811
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010340     Katedra telesnej výchovy
Telefón: +421 232 888 556
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznam


010160     Katedra vodného hospodárstva krajiny
Telefón: +421 232 888 498
Fax: +421 252 923 575
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 232 888 615
Fax: +421 252 921 184
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


010680     Knižničné a informačné centrum
Telefón: +421 232 888 494
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alica Domonkosová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií


010730     Študentská jedáleň SvF
Telefón: +421 232 888 314
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 232 888 700
Fax: +421 252 967 848
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyPublikáciePrehľad vypísaných tém


010920     Útvar akademických činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010790     ÚVZ Kočovce
Telefón: +421 327 798 181, +421 327 798 192Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Jaroslav Kudláček
Sekretariát: -- neuvedené --