6. 6. 2020  4:43 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště - Stavebná fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CL
|
CIT
|
Dek|KARCH
|
KBKM
|
|
|
|
KGZA|KGDE
|
KGTE|KHUV
KHTE||KKPS
|
KKDK|KMPÚ
|
KMDG
|
KMTI
|
|
KTZB
|
|
KTVY|
KZEI
|
KIC|
|
ÚSZ|
|
ÚVZK

010630     Centrálne laboratóriá Svf
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010900     Dekanát
Telefon: +421 232 888 006, +421 232 888 472
Fax: +421 252 967 027
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010950     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 232 888 294
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          
010916     Mzdové oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Nadežda Fondrková
Sekretariát: -- neuveden --

          
010915     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


          
010940     Oddelenie prevádzky
Telefon: +421 232 888 481
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciBrožura publikací


          010907     Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


                    
010906     Referát pre styk s verejnosťou
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
010904     Referát pre VVČ
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          010930     Referát projektov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
010905     Referát zahraničnej činnosti
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefon: +421 232 888 500
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010910     Registratúra
Telefon: +421 232 888 467
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010901     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010911     Študijné oddelenie
Telefon: +421 232 888 466, +421 232 888 483Fax: +421 252 967 027
Sekretariát: -- neuveden --

          
010902     Tajomník fakulty
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Telefonní seznam


010310     Katedra architektúry
Telefon: +421 232 888 545
Fax: +421 252 961 448E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010110     Katedra betónových konštrukcií a mostov
Telefon: +421 252 494 275
Fax: +421 252 926 213
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010111     Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK
Telefon: +421 243 336 100Fax: +421 243 336 100
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010120     Katedra dopravných stavieb
Telefon: +421 232 888 707
Fax: +421 252 925 375
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjekty


          
010121     Odd. dopravných stavieb - lab. CVV
Telefon: +421 243 421 621
Fax: +421 243 422 451E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010230     Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefon: +421 232 888 248
Fax: +421 252 961 616
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010240     Katedra fyziky
Telefon: +421 232 888 488
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


010130     Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 81005 Bratislava - blok B, 6.poschodie
Telefon: +421 232 888 533
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPublikacePřehled vypsaných témat


010140     Katedra geodézie
Telefon: +421 232 888 689
Fax: +421 252 494 334E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010150     Katedra geotechniky
Telefon: +421 232 888 284Fax: +421 252 925 642
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010350     Katedra humanitných vied
Telefon: +421 232 888 215
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010170     Katedra hydrotechniky
Telefon: +421 232 888 565
Fax: +421 259 274 619E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyPublikaceZávěrečné práce


010330     Katedra jazykov
Telefon: +421 232 888 262
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Dagmar Špildová
Sekretariát: -- neuveden --


010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefon: +421 232 888 642
Fax: +421 252 920 482
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010190     Katedra kovových a drevených konštrukcií
Telefon: +421 232 888 377
Fax: +421 252 494 116
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty ProjektyPublikace


010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefon: +421 232 888 352
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefon: +421 232 888 315Fax: +421 252 961 477
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010260     Katedra materiálového inžinierstva
Telefon: +421 232 888 681
Fax: +421 252 494 357
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010250     Katedra stavebnej mechaniky
Telefon: +421 232 888 690
Fax: +421 252 494 332
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


010290     Katedra technických zariadení budov
Telefon: +421 232 888 711Fax: +421 252 961 137
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


010270     Katedra technológie stavieb
Telefon: +421 232 888 560
Fax: +421 252 968 811
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010340     Katedra telesnej výchovy
Telefon: +421 232 888 556
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010160     Katedra vodného hospodárstva krajiny
Telefon: +421 232 888 498
Fax: +421 252 923 575
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefon: +421 232 888 615
Fax: +421 252 921 184
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Telefonní seznamPublikaceZávěrečné práce


010680     Knižničné a informačné centrum
Telefon: +421 232 888 494
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Alica Domonkosová
Sekretariát: -- neuveden --


010730     Študentská jedáleň SvF
Telefon: +421 232 888 314Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefon: +421 232 888 700
Fax: +421 252 967 848
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


010920     Útvar akademických činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010790     ÚVZ Kočovce
Telefon: +421 327 798 181, +421 327 798 192
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam