25. 8. 2019  12:27 Ľudovít
Akademický informační systém

Pracoviště - Stavebná fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CL|CIT|Dek|KARCH|KBKM|KDOS|KERS|KFYZ|KGZA|KGDE|KGTE|KHUV
KHTE|KJAZ|KKPS|KKDK|KMPÚ|KMDG|KMTI|KSME|KTZB|KTES|KTVY|KVHK
KZEI|KIC|ŠJ|ÚSZ|ÚAC|ÚVZK

010630     Centrálne laboratóriá Svf
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


010650     Centrum informačných technológií SvF
Telefon: +421 259 274 319Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Pavol Giertli
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


010900     Dekanát
Telefon: +421 252 923 006, +421 259 274 472Fax: +421 252 967 027E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Tomáš Šatura
Sekretariát: -- neuveden --

          010950     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 259 274 294Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Želmíra Mihalíková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          010916     Mzdové oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Nadežda Fondrková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          010915     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


          010940     Oddelenie prevádzky
Telefon: +421 259 274 481Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


          010907     Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


                    010906     Referát pre styk s verejnosťou
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    010904     Referát pre VVČ
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    010930     Referát projektov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    010905     Referát zahraničnej činnosti
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefon: +421 259 274 500Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          010910     Registratúra
Telefon: +421 259 274 467Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          010901     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          010911     Študijné oddelenie
Web: www.svf.stuba.sk
Telefon: +421 259 274 466, +421 259 274 483Fax: +421 252 967 027E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Antónia Laščeková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam


          010902     Tajomník fakulty
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


010310     Katedra architektúry
Telefon: +421 259 274 545Fax: +421 252 961 448E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010110     Katedra betónových konštrukcií a mostov
Telefon: +421 252 494 275Fax: +421 252 926 213E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          010111     Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK
Telefon: +421 243 336 100Fax: +421 243 336 100E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010120     Katedra dopravných stavieb
Telefon: +421 259 274 707Fax: +421 252 925 375E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          010121     Odd. dopravných stavieb - lab. CVV
Telefon: +421 243 421 621Fax: +421 243 422 451E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010230     Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefon: +421 259 274 248Fax: +421 252 961 616E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010240     Katedra fyziky
Telefon: +421 259 274 488Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010130     Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 81005 Bratislava - blok B, 6.poschodie
Telefon: +421 259 274 533Fax: +421 252 925 476E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010140     Katedra geodézie
Telefon: +421 259 274 689Fax: +421 252 494 334E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010150     Katedra geotechniky
Telefon: +421 259 274 284Fax: +421 252 925 642E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010350     Katedra humanitných vied
Telefon: +421 259 274 215Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: JUDr. Janka Zajacová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


010170     Katedra hydrotechniky
Telefon: +421 259 274 565Fax: +421 259 274 619E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010330     Katedra jazykov
Telefon: +421 259 274 262Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Dagmar Špildová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefon: +421 259 274 642Fax: +421 252 920 482E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010190     Katedra kovových a drevených konštrukcií
Telefon: +421 259 274 377Fax: +421 252 494 116E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefon: +421 259 274 352Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefon: +421 259 274 315Fax: +421 252 961 477E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010260     Katedra materiálového inžinierstva
Telefon: +421 259 274 681Fax: +421 252 494 357E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010250     Katedra stavebnej mechaniky
Telefon: +421 259 274 690Fax: +421 252 494 332E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010290     Katedra technických zariadení budov
Telefon: +421 259 274 711Fax: +421 252 961 137E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010270     Katedra technológie stavieb
Telefon: +421 259 274 560Fax: +421 252 968 811E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010340     Katedra telesnej výchovy
Telefon: +421 259 274 556Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Zuzana Hikl, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


010160     Katedra vodného hospodárstva krajiny
Telefon: +421 259 274 498Fax: +421 252 923 575E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefon: +421 259 274 615Fax: +421 252 921 184E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010680     Knižničné a informačné centrum
Telefon: +421 259 274 494Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Alica Domonkosová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


010730     Študentská jedáleň SvF
Telefon: +421 259 274 314Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefon: +421 259 274 700Fax: +421 252 967 848E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010920     Útvar akademických činností
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010790     ÚVZ Kočovce
Telefon: +421 327 798 181, +421 327 798 192Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Jaroslav Kudláček
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam