30. 10. 2020  18:32 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Pracoviště - Stavebná fakulta


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CL
|
|Dek
|
|
|KDOS
|
|KFYZ|KGZA
|
|KGTE
|
KHUV
KHTE
|
|
||KMPÚ|KMDG|
|
KSME
|
KTZB
|
KTES
|
KTVY
|
KVHK
|
KIC
|
ŠJ|
|
ÚAC
|

010630     Centrálne laboratóriá Svf
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
Brožura publikací


010900     Dekanát
Telefon: +421 232 888 006, +421 232 888 472Fax: +421 252 967 027E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          010950     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 232 888 294
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Želmíra Mihalíková
Sekretariát: -- neuveden --

          
010916     Mzdové oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
010915     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          010940     Oddelenie prevádzky
Telefon: +421 232 888 481
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikace
Brožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikace


          
010907     Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
010906     Referát pre styk s verejnosťou
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
010904     Referát pre VVČ
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
010930     Referát projektov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
010905     Referát zahraničnej činnosti
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefon: +421 232 888 500
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          010910     Registratúra
Telefon: +421 232 888 467
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Telefonní seznam


          
010901     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010911     Študijné oddelenie
Radlinského 11, 81005 Bratislava
Web: www.svf.stuba.sk
Telefon: +421 232 888 466, +421 232 888 483
Fax: +421 252 967 027E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Antónia Laščeková
Sekretariát: -- neuveden --

          
010902     Tajomník fakulty
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010310     Katedra architektúry
Telefon: +421 232 888 545
Fax: +421 252 961 448
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010110     Katedra betónových konštrukcií a mostov
Telefon: +421 252 494 275Fax: +421 252 926 213
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          010111     Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK
Telefon: +421 243 336 100
Fax: +421 243 336 100E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010120     Katedra dopravných stavieb
Telefon: +421 232 888 707
Fax: +421 252 925 375
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
010121     Odd. dopravných stavieb - lab. CVV
Telefon: +421 243 421 621
Fax: +421 243 422 451
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010230     Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefon: +421 232 888 248
Fax: +421 252 961 616
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010240     Katedra fyziky
Telefon: +421 232 888 488
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010130     Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 81005 Bratislava - blok B, 6.poschodie
Telefon: +421 232 888 533
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010140     Katedra geodézie
Telefon: +421 232 888 689
Fax: +421 252 494 334
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamBrožura publikacíZávěrečné práce


010150     Katedra geotechniky
Telefon: +421 232 888 284
Fax: +421 252 925 642
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010350     Katedra humanitných vied
Telefon: +421 232 888 215
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010170     Katedra hydrotechniky
Telefon: +421 232 888 565
Fax: +421 259 274 619
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010330     Katedra jazykov
Telefon: +421 232 888 262
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Dagmar Špildová
Sekretariát: -- neuveden --

010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefon: +421 232 888 642Fax: +421 252 920 482E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010190     Katedra kovových a drevených konštrukcií
Telefon: +421 232 888 377
Fax: +421 252 494 116
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefon: +421 232 888 352
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefon: +421 232 888 315Fax: +421 252 961 477E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --

010260     Katedra materiálového inžinierstva
Telefon: +421 232 888 681
Fax: +421 252 494 357E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010250     Katedra stavebnej mechaniky
Telefon: +421 232 888 690
Fax: +421 252 494 332
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Telefonní seznamPublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


010290     Katedra technických zariadení budov
Telefon: +421 232 888 711
Fax: +421 252 961 137
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010270     Katedra technológie stavieb
Telefon: +421 232 888 560
Fax: +421 252 968 811
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010340     Katedra telesnej výchovy
Telefon: +421 232 888 556Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010160     Katedra vodného hospodárstva krajiny
Telefon: +421 232 888 498
Fax: +421 252 923 575
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefon: +421 232 888 615
Fax: +421 252 921 184
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


010680     Knižničné a informačné centrum
Telefon: +421 232 888 494Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010730     Študentská jedáleň SvF
Telefon: +421 232 888 314Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefon: +421 232 888 700Fax: +421 252 967 848
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010920     Útvar akademických činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

010790     ÚVZ Kočovce
Telefon: +421 327 798 181, +421 327 798 192
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Jaroslav Kudláček
Sekretariát: -- neuveden --