31. 10. 2020  19:37 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Pracoviská - Stavebná fakulta


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CL|
|
|
|
|
||
|
|KGDE
|
|
KHTE||KKPS
|
||KMDG|
|
|
KTZB
|
KTES
|
KTVY
|
KZEI|KIC||ÚSZ|
|

010630     Centrálne laboratóriá Svf
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010900     Dekanát
Telefón: +421 232 888 006, +421 232 888 472
Fax: +421 252 967 027
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010950     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 232 888 294
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Želmíra Mihalíková
Sekretariát: -- neuvedené --

          010916     Mzdové oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


          
010915     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010940     Oddelenie prevádzky
Telefón: +421 232 888 481Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Gramblička, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          010907     Oddelenie projektov a vonkajších vzťahov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
010906     Referát pre styk s verejnosťou
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    010904     Referát pre VVČ
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    
010930     Referát projektov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
010905     Referát zahraničnej činnosti
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010970     Referát pre podnikateľskú činnosť
Telefón: +421 232 888 500
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          010910     Registratúra
Telefón: +421 232 888 467
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
010901     Sekretariát dekana
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
010911     Študijné oddelenie
Radlinského 11, 81005 Bratislava
Web: www.svf.stuba.sk
Telefón: +421 232 888 466, +421 232 888 483
Fax: +421 252 967 027
E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          010902     Tajomník fakulty
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


010310     Katedra architektúry
Telefón: +421 232 888 545
Fax: +421 252 961 448
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


010110     Katedra betónových konštrukcií a mostov
Telefón: +421 252 494 275Fax: +421 252 926 213E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
010111     Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK
Telefón: +421 243 336 100
Fax: +421 243 336 100
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010120     Katedra dopravných stavieb
Telefón: +421 232 888 707
Fax: +421 252 925 375
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
010121     Odd. dopravných stavieb - lab. CVV
Telefón: +421 243 421 621
Fax: +421 243 422 451
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010230     Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
Telefón: +421 232 888 248
Fax: +421 252 961 616
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010240     Katedra fyziky
Telefón: +421 232 888 488
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010130     Katedra geodetických základov
Radlinského 11, 81005 Bratislava - blok B, 6.poschodie
Telefón: +421 232 888 533
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


010140     Katedra geodézie
Telefón: +421 232 888 689
Fax: +421 252 494 334
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010150     Katedra geotechniky
Telefón: +421 232 888 284Fax: +421 252 925 642
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


010350     Katedra humanitných vied
Telefón: +421 232 888 215
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Garantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


010170     Katedra hydrotechniky
Telefón: +421 232 888 565Fax: +421 259 274 619E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010330     Katedra jazykov
Telefón: +421 232 888 262Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Dagmar Špildová
Sekretariát: -- neuvedené --


010180     Katedra konštrukcií pozemných stavieb
Telefón: +421 232 888 642
Fax: +421 252 920 482
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010190     Katedra kovových a drevených konštrukcií
Telefón: +421 232 888 377
Fax: +421 252 494 116
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


010210     Katedra mapovania a pozemkových úprav
Telefón: +421 232 888 352
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010220     Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
Telefón: +421 232 888 315Fax: +421 252 961 477E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

010260     Katedra materiálového inžinierstva
Telefón: +421 232 888 681
Fax: +421 252 494 357
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010250     Katedra stavebnej mechaniky
Telefón: +421 232 888 690
Fax: +421 252 494 332
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamPublikáciePrehľad vypísaných tém


010290     Katedra technických zariadení budov
Telefón: +421 232 888 711
Fax: +421 252 961 137E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


010270     Katedra technológie stavieb
Telefón: +421 232 888 560
Fax: +421 252 968 811
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010340     Katedra telesnej výchovy
Telefón: +421 232 888 556Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010160     Katedra vodného hospodárstva krajiny
Telefón: +421 232 888 498
Fax: +421 252 923 575
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 232 888 615
Fax: +421 252 921 184
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPublikáciePrehľad vypísaných tém


010680     Knižničné a informačné centrum
Telefón: +421 232 888 494
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
PublikácieBrožúra publikácií
Zamestnanci


010730     Študentská jedáleň SvF
Telefón: +421 232 888 314Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 232 888 700
Fax: +421 252 967 848
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

010920     Útvar akademických činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

010790     ÚVZ Kočovce
Telefón: +421 327 798 181, +421 327 798 192
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Jaroslav Kudláček
Sekretariát: -- neuvedené --