31. 10. 2020  20:29 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
SvF
|
SjF|
|
|||FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 

 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefon:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Alena Michalová
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciKontaktní odděleníProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Brožura publikacíPřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta architektúry a dizajnu
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
http://www.fa.stuba.sk
Telefon:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Děkan:
Tajemnice: