31. 5. 2020  22:00 Petronela
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|SvF||FEI
|
FCHPT|
|
MTF|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
Ing. Dušan Faktor, PhD.
  
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
OrgányTelefonní seznam
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
Učebny
Informace o univerzitě
Závěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Děkan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:
Ing. Alica Tibenská