6. 6. 2020  13:54 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU
|
SvF|SjF
|
|FCHPT|FA|MTF
|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
  
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
Prorektorka:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:
dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:
  
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Tajomníčka: