22. 10. 2020  12:24 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|SvF|SjF||
|
FAD
|
MTF|FIIT

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:http://www.fei.stuba.sk
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Dekan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:Ing. Alica Tibenská
  
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra Katalóg predmetov