12. 7. 2020  12:20 Nina
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie anorganických materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.