20. 10. 2019  18:39 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie anorganických materiálov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

042110     Oddelenie anorganických materiálov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-anorganickej-chemie-technologie-a-materialov/oddelenie-keramiky-skla-a-cementu.html?page_id=1797
Telefón: +421 259 325 545, +421 259 325 547Fax: +421 259 325 415E-mail: marian.janek@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém