7. 12. 2019  2:13 Ambróz
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie anorganickej chémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

042190     Oddelenie anorganickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kach
Telefón: +421 259 325 622Fax: +421 257 294 537E-mail: marian.koman@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém