4. 6. 2020  4:45 Lenka
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie výživy a hodnotenia potravín


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.