2. 6. 2020  11:47 Xénia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie fyzikálnej chémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.