6. 7. 2020  4:58 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.