1. 6. 2020  19:29 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra betónových konštrukcií a mostov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010111     Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK
Telefón: +421 243 336 100Fax: +421 243 336 100E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --