20. 10. 2019  6:01 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie environmentálneho inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

046290     Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-chemickeho-a-environmentalneho-inzinierstva/oddelenie-environmentalneho-inzinierstva.html?page_id=2498
Telefón: +421 252 495 243, +421 259 325 220Fax: +421 252 495 243E-mail: miloslav.drtil@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém