9. 7. 2020  16:38 Lujza
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.