14. 8. 2020  12:31 Mojmír
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.