23. 11. 2019  2:10 Klement
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

049160     Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kpaf
Telefón: +421 252 495 276, +421 259 325 224Fax: -- neuvedené --E-mail: michal.ceppan@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém