8. 8. 2020  17:23 Oskar
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie dreva, celulózy a papiera


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

049380     Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Telefón: +421 259 325 215, +421 903 250 915
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikáciePrehľad vypísaných tém