18. 10. 2019  11:59 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra dopravných stavieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

LCVV

010121     Odd. dopravných stavieb - lab. CVV
Telefón: +421 243 421 621Fax: +421 243 422 451E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --