23. 11. 2019  2:28 Klement
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra dopravných stavieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010120     Katedra dopravných stavieb
Telefón: +421 232 888 707Fax: +421 252 925 375E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém