17. 1. 2020  14:31 Nataša
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie jazykov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040330     Oddelenie jazykov
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kj
Telefón: +421 252 496 708Fax: -- neuvedené --E-mail: katarina.vepyova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Magdaléna Horáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií