26. 10. 2020  13:58 Demeter
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie telesnej výchovy a športu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.