22. 10. 2019  4:07 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie telesnej výchovy a športu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040340     Oddelenie telesnej výchovy a športu
Web: http://www.chtf.stuba.sk/ktv
Telefón: +421 259 325 639Fax: -- neuvedené --E-mail: miroslav.bobrik@stuba.sk
Vedúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií