13. 11. 2019  8:38 Stanislav
Akademický informační systém

Pracoviště - Dekanát


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

||PS|SD|ÚĽZ

040904     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Michalíková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


040903     Pedagogický útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Anna Balogová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


040906     Projektové stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Martin Grančay, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


040902     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Klempová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam