15. 10. 2019  6:14 Terézia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Dekanát


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040900     Dekanát
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefón: +421 259 325 319Fax: +421 252 493 198E-mail: valeria.torokova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Alena Michalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém