21. 11. 2019  8:48 Elvíra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra geodézie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010140     Katedra geodézie
Telefón: +421 232 888 689Fax: +421 252 494 334E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém