17. 10. 2019  18:08 Hedviga
Akademický informačný systém

Pracoviská - Dekanát


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OE|HS BA|OD|OMZ|OVV|OZ|OR|OS

050901     Ekonomické oddelenie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


050940     Hospodárska správa (Bratislava)
Telefón: +421 252 964 162, +421 257 276 117Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dušan Follrich
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


050906     Oddelenie doktorandského štúdia
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


050907     Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


050903     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Monika Bandová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


050904     Oddelenie pre zahraničie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


050905     Oddelenie rozvoja
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050902     Študijné oddelenie
Telefón: +421 257 276 224Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Andrea Fabriciová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam