24. 10. 2019  2:26 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra geotechniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010150     Katedra geotechniky
Telefón: +421 259 274 284Fax: +421 252 925 642E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém